کاهش قابل توجه مصرف فولاد در ایران


بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، طی ۱۲ ماهه سال ١۴٠٠ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که ۲۰  میلیون و ۲۲۹ هزار تن آن با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به مصرف ظاهری آن در ۱۲ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ صرف داخل شده است. در مجموع یکساله ١٣٩٩ میزان مصرف شمش فولاد معادل ۲۴ میلیون و ۹۵ هزار تن ثبت شده است.

از این میزان ۲۰ میلیون و۲۲۹ هزار تن شمش مصرف شده در کشور ۱۱ میلیون و ۵۶۸ هزار تن آن مختص بیلت‌وبلوم (با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به ۱۴ میلیون و ۲۴۵ هزار تن مصرفی در سال ۱۳۹۹) و هشت میلیون و ۶۶۱ هزار تن مختص اسلب (با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تن مصرفی در سال ۱۳۹۹) بوده است.

در سالی که گذشت، در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن کل مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شد که هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری فولاد در سال ١٣٩٩،  ۹ میلیون و ۴۸۷ هزار تن ثبت شده است که ۱۱ درصد بیشتر از میزان در سال ۱۴۰۰ است.

از میزان کل مقاطع طویل فولادی مصرفی در مجموع یکساله ۱۴۰۰، بالغ بر یک میلیون تن سهم تیرآهن، شش میلیون و ۶۴۸ هزار تن سهم میلگرد و ۶۷۵ هزار تن سهم نبشی، ناودانی و… بوده است که به ترتیب میزان مصرف‌ها نسبت به سال ۱۳۹۹ برای تیرآهن یک درصد بیشتر شده اما برای میلگرد ۱۳ درصد و برای نبشی، ناودانی و… دو درصد کاهش یافته است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال گذشته (١۴٠٠) نسبت به ۱۲ ماهه سال ١٣٩٩، هفت درصد کمتر شده و از بالغ بر ۹ میلیون تن به هشت میلیون و ۴۱۵ هزار تن رسیده است. 

از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه، تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۹ میلیون و ۶۳۵ هزار تن ثبت شده که ۱۷ میلیون و ۷۰۰۰ تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در سال سال ١٣٩٩ که ١۸ میلیون و ۸۳۱ هزار تن بوده، ۱۰ درصد کاهش مصرف را رقم زده است.

بر اساس آمار کمترین میزان افت مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش چهار درصدی، در مجموع ۱۲ ماهه سال ١۴٠٠ به ۲۹ میلیون و ۲۷۳ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در سال ١٣٩٩ معادل ۳۰ میلیون و ۳۴۶ هزار تن ثبت شده است.