کاهش وابستگی روسیه به قدرت زمان می برد


به گزارش فارس، جوزپ بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ذکر شد: راهبرد کاهش وابستگی به دارایی ها قدرت روسیه زمان بر است.

وی شکسته نشده داد: نظامی روسیه اجتناب کرده اند اشغال کیف انگشت کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در استقرار مجدد شخصی در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق اوکراین است.

وی ذکر شد: «آنچه در جاری رخ دادن است اینجا است کدام ممکن است ما تصمیم گرفت تر برای شکسته نشده حمایت های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش شخصی اجتناب کرده اند اوکراین هستیم.

بورل ذکر شد: «روسیه همراه خود جلوگیری اجتناب کرده اند صادرات گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب انبارهای غلات، جهان را گرسنگی می کشد.

او ذکر شد: «فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است ما برای ایجاد انتخاب‌ها برای بلند مدت قدرت به تمام جهان کمک کنیم.»

در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه پس اجتناب کرده اند بازدید به اوکراین به خبرنگاران ذکر شد کدام ممکن است اتحادیه اروپا تمایل دارد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند زور به نبرد در اوکراین نوک دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های ارتش به اوکراین را افزایش دهد.

بورل همراه خود تاکید بر لزوم افزایش کمک های ارتش به اوکراین در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه نبرد اوکراین باید همراه خود پیروزی به نوک برسد، ذکر شد: “مطمئنا، نبرد ها در میدان نبرد به دست آورد هر دو شکست خورده است.” ما با توجه به افزایش کمک به اوکراین بحث خواهیم کرد.

در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا در تحریک کردن نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ذکر شد: {اکنون می توانید} هر چقدر کدام ممکن است بخواهید به کیف بازدید کنید. ما محل کار تصویر شخصی را در آنجا بازگشایی کرده ایم.»

وی سپس اجتناب کرده اند کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تسلیحاتی را کدام ممکن است تقاضا کرده‌اند حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است در تعدادی از روز بلند مدت، 9 هفته‌ها، باید کمک خواهد کرد که شما اوکراین انتخاب‌گیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا نیز همین کار را خواهد کرد. اوکراین ممکن است کمک تنبل.

جوزپ بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا کدام ممکن است روز جمعه به در کنار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وارد اوکراین شد، تاکید کرد کدام ممکن است هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا در جاری اجتناب کرده اند سرگیری ورزش های شخصی در کیف است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر