کرونا همراه خود آلوده کردن سلول های امنیت باعث تحریک تبدیل می شودمحققان بیمارستان نهایی ماساچوست دریافتند کدام ممکن است ویروس کرونا سلول های امنیت به تماس گرفتن مونوسیت ها در خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکروفاژها در ریه ها را آلوده می تنبل. این عفونت باعث می‌شود کدام ممکن است سلول‌های امنیت همراه خود از دست دادن زندگی آتشینی به تماس گرفتن «لارنژیت» اجتناب کرده اند بین گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم هشداردهنده تحریک اجتناب کرده اند شخصی آشکار کنند.

اصولاً بیاموزید:

مشکلات بلعیدن آنتی بیوتیک در میانسالی

جودیت لیبرمن، سرپرست خدمه تجزیه و تحلیل، اظهار داشت: وقتی سلول‌ها در تأثیر تحریک حنجره می‌میرند، بسیاری از پروتئین‌های التهابی آزاد می‌کنند کدام ممکن است باعث تب می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول‌های امنیت بیشتری را به محل می‌خوانند.

لیبرمن دلیل می‌دهد: «این تحقیق به دلیل این موضوع کمک می‌تنبل کدام ممکن است چرا اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری‌های زمینه‌ای یادآور دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی اصولاً کشف نشده ابتلا به پوسیدگی دندان هستند از قبلاً برخی اجتناب کرده اند عفونت‌ها را دارند.

خدمه تحقیقاتی الگوی‌های خون مبتلایان عروق کرونر در بیمارستان نهایی ماساچوست را بازرسی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را همراه خود الگوی‌های خون اشخاص حقیقی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان تحت تأثیر سایر بیماری‌های تنفسی ارزیابی کردند. آنها علاوه بر این آناتومی ریه را کدام ممکن است در نتیجه از دست دادن زندگی مبتلایان قلبی عروق کرونر شد، بازرسی کردند.

همه مبتلایان علائم دیسترس تنفسی داشتند، با این حال مبتلایان کووید انواع سلول های در جاری از دست دادن زندگی بیشتری داشتند.

به آموزش داده شده است محققان، حدود 6 نسبت اجتناب کرده اند تک سلولی های خونی کدام ممکن است در مبتلایان تحت تأثیر عروق کرونر کشف شد تبدیل می شود {به دلیل} “از دست دادن زندگی التهابی” کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 1/4 ماکروفاژها در احساس ریه کشته شدند.

این تحقیق علاوه بر این آرم داد کدام ممکن است آنتی بادی های ساخت شده توسط اشخاص حقیقی تحت تأثیر کووید قابل انجام است در عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک عملکرد داشته باشند.

محققان دریافته‌اند کدام ممکن است اشخاص حقیقی تحت تأثیر KOID انواع بیشتری مونوسیت دارند کدام ممکن است گیرنده‌ای به تماس گرفتن CD16 را حمل می‌کنند. آنتی بادی هایی کدام ممکن است هیکل البته است برای کشتی همراه خود ویروس ساخت می تنبل به گیرنده CD16 متصل می شوند.

به آموزش داده شده است محققان، خوشبختانه آنتی بادی هایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی مفید پس اجتناب کرده اند بدست آمده واکسن کرونا بدست آمده می کنند، به عفونت مونوسیت ها کمک نمی شود.

تأمین: مهر

انتهای پیام/