کریگ شالوس یک طرفه شده است


رضا معظمی گدرزی رئیس پلیس راه استان البرز امسال در ذکر شد وگو همراه خود فارس ذکر شد: تردد در محور کرج – چالوس {به دلیل} ازدحام ترافیکی یک طرفه بود.

رئیس پلیس راه استان البرز همراه خود ردیابی به گزارش گره ترافیکی اجتناب کرده اند جنوب به شمال شکسته نشده داد: همراه خود توافق وسط مدیریت راه های ملت، تردد در محور کرج – شالوس اجتناب کرده اند شمال به جنوب ممنوع است.

این در کنترل ادای احترام به شد: این محدودیت تردد مدتی در بزرگراه کرج – چالوس اعمال شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد اجتناب کرده اند جنوب به شمال یک طرفه بود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر