کسب خانه همراه خود بودجه 2 میلیارد + دلایل تکمیلی


اقتصاد وب مبتنی بر نوشت: همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران روز {به روز} در جاری {افزایش است}، انواع خانه صحیح یکی اجتناب کرده اند روی حیله و تزویر ترین انتخاب ها هر انسانی است، {در این} گزارش سعی کردیم خانه های 2 میلیارد تومانی را برای کمک تجزیه و تحلیل کنیم. ممکن است خانه صحیح را انواع می کنید

اول اجتناب کرده اند همه در جاری تحقیق خانه ای در سلسبیل هستیم. محله سبیل بافتی عجیب و غریب دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین ها بیشتر اوقات نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کوچه های باریک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مونتاژ برج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های تجاری {در این} محله، کاربری تجاری پیدا کرده است. این محله برای ادغام کردن طیف گسترده ای از امکانات مهم درمانی، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی است.

برای گرفتن خانه ای در سلسبیل به اندازه 61 متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 سال قدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای 2 {اتاق خواب} به بودجه ای بالغ بر 1720 میلیون تومان خواستن دارید.

خوب واحد 76 متری در جیحون کدام ممکن است 6 سال پیش بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای 2 {اتاق خواب} است خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 830 میلیون تومان خوب ارزش دارد. علاوه بر این خوب واحد 52 متری در همین قلمرو خوب خوابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سال اجتناب کرده اند قیمت مونتاژ آن 1550 میلیون تومان می گذرد.

اگر قصد کسب خانه 30 ساله در جمهوری به مساحت 83 متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 {اتاق خواب} را دارید، به سرمایه 1950 میلیارد تومانی خواستن دارید.

خوب واحد 47 متری در بونک کدام ممکن است 16 سال پیش بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای خوب {اتاق خواب} است، خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 میلیون تومان خوب ارزش دارد.

قیمت تمام شده واحد مسکونی 45 متری صدیقیه کدام ممکن است 16 سال پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن خوب {اتاق خواب} است، خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 میلیون تومان است.

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است این اعداد بر مقدمه واحدهای ارائه شده است در تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا قیمت مسکن {در این} محله ها را به زیبایی دلیل نمی دهد. قیمت مسکن در هر قلمرو همراه خود ملاحظه به قدمت ساختمان، چشم اندازها واحد، کوچه ها، شرایط مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید … متغیر است.

با 2 میلیارد در تهران از کجا می توان خانه خرید؟

مرکیارش خمیسی، عدالت نیوز: در واقع کسب مسکن به یک زن و شوهر مسئله تولید دیگری هم وابسته است، اجتناب کرده اند جمله پول مصرف کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط صنوبر، به طور قابل توجهی خریدارانی کدام ممکن است در مدت قوز کردن مسکن می توانند تمام پول شخصی را ظرف ده روز تسویه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند کاهش یافته است بگیرند.

نوع سند مسکن شبیه تک برگ، تعاونی، وقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ST نیز در قیمت مسکن تاثیرگذار است. جدا از این، می توانید اجتناب کرده اند رهن مسکن کمک بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رهن مسکن کنید.

در برخی اجتناب کرده اند محله های تهران قیمت های موجود در محله فوق العاده مشخص است، مثلاً در سعدآباد قیمت خانه در فراگیر میدان کاج همراه خود خانه در غرب سعدآباد مشخص است. پرهزینه بودن نسبت به سایر مناطق، این قاعده مستثنی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها اجتناب کرده اند پام پونک به همان اندازه بلوار کمالی، همیلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار جنگل متغیر است.

قیمت خوب ملک اجرایی هر دو سند نیز قابل دستیابی است بسته به قلمرو مسکونی مشخص باشد.

انتهای پیام