کشف بقایای یک فواره 2000 ساله


به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، تیمی از باستان شناسان شاغل در شهر باستانی اسوس واقع در ترکیه بقایای یک فواره رومی با قدمت 2200 ساله را کشف کردند.

شهر باستانی اسوس، واقع در شمال غربی ترکیه، از سال 1981 یک سایت باستان شناسی بوده است. طی سالیان متمادی طی تحقیقات گروه های مختلف باستان شناسان آثار و آثار تاریخی متعددی از جمله تئاتر، گورستان و دیوارهای قلعه در این محوطه کشف شده است.

با این حال، بیش از 40 سال پس از اولین تحقیق در Asos، محققان برای اولین بار موفق به یافتن بقایای یک فواره شدند.

به گفته رئیس تیم باستان شناسی که این فواره را کشف کرده است، این فواره در زمان امپراتوری بیزانس آسیب زیادی دیده است. اما پس از اتمام تمام مراحل مطالعه این آبنما، قسمت های باقی مانده آن در کنار هم قرار می گیرند تا نمای کلی مشخص شود.

“اسوس” را بیشتر به عنوان شهر باستانی می شناسند که “ارسطو” مدرسه خود را در آنجا تأسیس کرد.