کنسرت در زیرزمین مترو مرکزی خارکفگروه ویدئو الف،  
4010224057

به تازگی کنسرتی در زیرزمین مترو مرکزی خارکف برای کسانی که از ترس خمپاره‌های جنگ، دو ماه است آنجا زندگی می‌کنند، برگزار شد. پیش از این، بونو، چهره سرشناس و متعهد موسیقی جهان و خواننده گروه یو۲ به همراه ادج، نوازنده و صدای دوم همین باند در یک ایستگاه مترو در کی‌یف، پایتخت اوکراین برای شهروندان برنامه برگزار کردند.