گانتز نیازمند استراحت برای فلسطینی ها شد


بنی گانتز، وزیر حفاظت اسرائیل بر آسانسور مواضع نظامی اسرائیل در مناطق مرزی کرانه باختری رود اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان اسرائیل به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فلسطینی «ساما»، وزیر درگیری رژیم صهیونیستی اظهار داشت: 2 حصار امنیتی جدید یکی در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در جنوب ساخته ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی وضعیت شخصی را محافظت خواهد کرد. فعلی در اورشلیم با بیرون هیچ تغییری در وضعیت آن.

گانتز افزود کدام ممکن است اسرائیل تمام امتحان شده شخصی را برای کنار کردن ساکنان فلسطینی اجتناب کرده اند عاملان “تروریست” انجام خواهد داد.

وی شکسته نشده داد: بیش اجتناب کرده اند 12 هزار کارمند فلسطینی اجتناب کرده اند غزه در اسرائیل مشغول به کار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تداوم استراحت، احتمالا این انواع در هفته های بلند مدت افزایش خواهد کشف شد، از به شرط تداوم استراحت، تسهیلات ملموس در اختیار مردمان غزه قرار خواهیم داد. “

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر حفاظت اسرائیل مدعی شد کدام ممکن است اوضاع غزه اکنون متشنج نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما به میانجی ها مشاوره ایم کدام ممکن است حماس تمایلی به بدتر کردن فشار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به فشار زدایی شکسته نشده دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فشار پرهیز کنیم، می توانیم افزایش انواع کارمندان غزه کدام ممکن است در اسرائیل کار می کنند.

این در حالی است کدام ممکن است جنبش اسلامی در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند سرگیری حمله ها به مسجدالاقصی نماد دهنده نیت دقیق رژیم اشغالگر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقدامات مربوط به ریختن بنزین روی شومینه است.

بر مقدمه این ادعا، حماس سازمانی شخصی را برای حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند مسجد الاقصی تجدید کرد.

این جنبش اسرائیل را به بدتر کردن فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ها متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد کدام ممکن است این اقدامات فوق العاده تحریک آمیز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده آن در نتیجه انفجار اوضاع تبدیل می شود.

در همین اتصال اسماعیل هنیه، رئیس محل کار سیاسی جنبش اسلامی حماس اظهار داشت: ما به همه طرف هایی کدام ممکن است همراه خود ما تصمیم گرفتند ضمانت دادیم کدام ممکن است مسجد الاقصی تنها مسجد فلسطینی ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یهودیان مطلقاً حق ندارند کدام ممکن است.” این وضعیت مقدس حق فلسطینیان است.» حماس 9 راضی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 انعطاف پذیر.

وی افزود: مردمان ما اجتناب کرده اند شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمینشان حفاظت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده از دوام حق خالص آنهاست.

هنیه قدس را وسط از دوام فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کعبه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: تحویل داد زمان در از دوام ما معنایی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خللی در آن تحمیل نخواهد کرد.

در همین اتصال محمد الهندی، رئیس محل کار سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت کدام ممکن است آن یک است نبرد همه جانبه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین تمام امتحان شده شخصی را برای دفاع اجتناب کرده اند بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی به کار خواهند گرفت.

رئیس محل کار سیاسی جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: این اسرائیل است کدام ممکن است به نمازگزاران در مسجد الاقصی حمله می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع آن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب اشغالگر پاسخگویی درست هر جنایتی را بر عهده دارد.

وی افزود: غزه مقدمه از دوام فلسطین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو در کنترل تمام جنایات است.

این مقام فلسطینی اظهار داشت: “ما باید هوشیار باشیم، دشمن ما فریبکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند سال 2019 تخصص داریم. در دوران ریاست جمهوری نتانیاهو، مسجد الاقصی در روز عید قربان مورد حمله قرار گرفت.”

الهندی شکسته نشده داد: رژیم‌های عربی کدام ممکن است روابط شخصی را همراه خود اسرائیل دوره ای کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنی همراه خود فلسطینی‌ها را نهادینه کرده‌اند، در نظر گرفته شده می‌کنند اسرائیل اجتناب کرده اند آنها حمایت می‌تنبل، با این حال به توهمات بسنده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل آنها را تنها می‌گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا ملت آنهاست. ” متحد”.

وی خاطرنشان کرد: برخی اجتناب کرده اند کشورهای عربی فلسطین را رها کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری میانجیگری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سومی نیز به دشمنان آرمان فلسطین تغییر شدند.

رئیس محل کار جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت: تل آویو بر این ادراک است کدام ممکن است دوره ای سازی هیچ گاه اجتناب کرده اند آن دفاع کردن نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شکسته نشده عملیات فلسطینی ها در تنگنا قرار خواهد گرفت.

الهندی در طولانی مدت اظهار داشت: نشست های مستمر طرف های محور از دوام برای حمایت اجتناب کرده اند مردمان فلسطین {در این} نبرد همه جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس در امتداد طرف محور بیت المقدس بایستد پیروز ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس پایین تنبل شکست خورده است. . “

انتهای پیام

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر