گذرنامه های منقضی شده 10 سال گذشته تا امروز برای اربعین مجوز خروج می گیرند.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار خواجیان در گفت و گو با خبرنگار 14:00 سیما افزود: از فردا شنبه 14 شهریورماه افرادی که گذرنامه آنها از 10 سال گذشته تا امروز منقضی شده است می توانند به دفاتر گذرنامه و گذرنامه مراجعه کنند. پلیس سراسر کشور پاسپورت کشور مرجع خود را تمدید کرده و مهر خروج را دریافت کند.

سردار خواجیان افزود: از آنجایی که گذرنامه ها 5 سال اعتبار دارند، مشروط بر اینکه گذرنامه آنها آسیبی نبیند، می توانند هم در مراکز منطقه ای و هم در شهرهایی که پلیس گذرنامه وجود دارد به پلیس گذرنامه مهاجرت مراجعه کنند.

وی افزود: حتی در شهرهای کوچکتر نیز مردم می توانند با مراجعه به پلیس اطلاعات و صرف گذرنامه از کشور خارج شده و به مدت 6 ماه به عراق بروند و در مراسم بزرگ معنوی اربعین شرکت کنند.

سخنگوی فراجا درباره اقدامات پیش بینی شده برای کنترل تردد گفت: زائران برای تمدید گذرنامه با پلیس گذرنامه در مراکز استان ها و پلیس اطلاعات و مراکز پلیس اطلاعات در شهرستان ها تماس بگیرند.

سردار حاجیان تصریح کرد: پلیس اطلاعات در همه شهرستان ها گذرنامه های منقضی شده را حتی اگر کمتر از یک ماه اعتبار داشته باشد در همان روز تمدید و صادر می کند.