گرجستان محدودیت های تاج گذاری و الزام داشتن کارت واکسیناسیون را حذف می کند


به گزارش ایسنا، دولت گرجستان اعلام کرده است که شهروندان گرجستان و اتباع خارجی که از طریق هوایی، زمینی و دریایی به گرجستان سفر می کنند، دیگر نیازی به ارائه گواهی واکسیناسیون کووید یا نتیجه آزمایش PCR منفی نخواهند داشت.

این قوانین توسط دولت گرجستان از 15 ژوئن 2022 که مطابق با 25 ژوئن 1401 است، ایجاد شده است. با این حال، خطوط هوایی که به این کشور پرواز می کنند ممکن است همچنان محدودیت ها و مقررات خود را حفظ کنند.

گرجستان یکی از کشورهایی بود که با وجود همه‌گیری قرنطینه، به زودی مرزهای خود را به روی مسافران خارجی که دو دوز کامل واکسن کرونا دریافت کردند، باز کرد. شهروندان تمام کشورهایی که از مرز هوایی وارد گرجستان می شوند، در صورت ارائه سند کامل (دو دوز) واکسیناسیون علیه کووید در ایست های بازرسی، می توانند وارد این کشور شوند.

گرجستان یکی از شلوغ ترین مقاصد ایرانیان است که از سال 2016 ویزای ایران با ایران لغو شده است.