گروه ملل متحد نسبت به مجازات ها افتادگی روسیه اجتناب کرده اند گروه خرید و فروش جهانی هشدار داد


گروه ملل متحد نسبت به مجازات ها افتادگی عضویت روسیه در گروه جهانی گردشگری هشدار داد.

روسیا الیوم به نقل اجتناب کرده اند سخنگوی بان کی مون، استفان دوجاریک، دبیرکل گروه ملل متحد اظهار داشت کدام ممکن است افتادگی عضویت روسیه در گروه جهانی گردشگری (UNWTO) ممکن است مجازات ها شدید داشته باشد.

دوجاریک اظهار داشت: «چون آن است می‌دانید، دبیرکل هیچ اختیاری بر گروه جهانی گردشگری گروه ملل کدام ممکن است آژانس تخصصی سیستم گروه ملل است، ندارد، با این حال معتقد است کدام ممکن است این امر می‌تواند مجازات ها شدید داشته باشد.

هیئت اجرایی گروه جهانی گردشگری قبلاً اولین مونتاژ شخصی را برای تصور هدایت افتادگی عضویت روسیه به ابتکار گواتمالا، لیتوانی، لهستان، اسلوونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برگزار کرده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر