گزارش «سی‌ان‌ان» اجتناب کرده اند بی اعتمادی اعراب به آمریکا


به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز قبل از این (دوشنبه) همراه خود تأیید در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای میان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض ذکر شد کدام ممکن است این ذکر شد‌وگوها همراه خود امتحان شده‌های مقامات عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت‌های مقامات عمان در بغداد برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به ورودی بود.

جامعه آمریکایی «سی ان ان» در پاسخ به این اظهارات مقام‌های ایرانی کسب اطلاعات در مورد در اطراف پنجم ذکر شد‌وگوهای میان عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران گزارش کرد، در حالیکه کشورهای عربی محیط خلیج‌ فارس اعتقاد شخصی به آمریکا برای پایبندی به تعهداتش در قبال ایمنی شخصی اجتناب کرده اند بازو داده‌اند، 2 رقیب عجیب و غریب در غرب آسیا شخصی امور را به بازو گرفته‌اند.

{در این} گزارش همراه خود ردیابی به یکی اجتناب کرده اند محورهای ذکر شد‌وگو میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان مبنی بر اعزام 40 هزار زائر ایرانی به مراسم حج شکسته نشده داد، در حالی کدام ممکن است مذاکرات به همان اندازه به در حال حاضر بر موضوعات نسبتاً کوچکی مربوط به زیارت اماکن مقدس محور بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران در درجه اطلاعاتی نیز در آن حضور داشته‌اند، حضور بالقوه افسران در درجه وزارت خارجه در مذاکرات آتی می‌تواند نماد دهنده پیشرفت قابل ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل طرفین برای به نتیجه‌ رساندن برخی اجتناب کرده اند رفع‌ نشدنی‌ترین نبرد‌های جهان‌ای باشد.

خطیب زاده در نشست خبری هفتگی شخصی در خصوص این موضوع کدام ممکن است ایران مطالبی را به صورت کتبی به عربستان داده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پاسخ عربستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌کدام ممکن است خواه یا نه عربستان به این مطالب پاسخ داده است، ذکر شد:«ما در خصوص موضوعات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌ای همراه خود هیأت اعزامی عربستان ذکر شد‌وگوهایی انجام دادیم. ان‌شاءالله حج برگزار می‌شود، سال قبلی به خاطر کرونا خانه برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد‌وگوها حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است شاید نزدیک به ۴۰ هزار نفر اعزام خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات را اجتناب کرده اند گروه حج بپرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات عکس در دستورکار بوده کدام ممکن است در جاری انجام است.

سخنگوی تجهیزات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران روز قبل از این علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد احتمال دیدار وزرای خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان هم ادای احترام به شد: ادامه دارد در آن زمان قرار نداریم.

سی ان ان سپس همراه خود ردیابی به این چیزها کسب اطلاعات در مورد روابط 9 چندان خوشایند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی محیط خلیج فارس نوشت، عربستان سعودی، بهترین صادرکننده نفت جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی، تقاضا‌های آمریکا را برای افزایش ساخت نفت اطمینان حاصل شود که معامله نفت نپخته کدام ممکن است احتمالاً به مبارزه روسیه در اوکراین دامن می‌زند، رد کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین انتخاب گرفتند به اتحاد همراه خود روسیه بعنوان صادرکننده نفت برای افزایش تدریجی تولیدات بپیوندند.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، همراه خود تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۱۵ ماه اجتناب کرده اند ریاست جمهوری بایدن، هیچ‌ ذکر شد‌وگویی بین رئیس‌جمهور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان صورت نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است هر 2 ملت امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در جاری تعمیر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات در جهان هستند.

«محمد مرندی» درک دانشکده تهران در خصوص روابط میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض می‌گوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند سطح تذکر ایران، غول پیکر‌ترین مانع در مسیر درست حرکت کنید خوب و دنج شدن روابط ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران، مبارزه یمن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: «هم‌اکنون کدام ممکن است متوقف شده است، حداقل فعلاً متوقف شده است، امید دقیق برای افزایش روابط موجود است». مرندی در شکسته نشده افزود کدام ممکن است ایران ساده آمادگی دارد به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد موضوعاتی همراه خود ماهیت دوجانبه مذاکره تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جانب انصارالله یمن مذاکره‌ای صورت نمی‌دهد.

سی ان ان سپس در بخش بعدی گزارش شخصی نوشت کدام ممکن است ازسرگیری مذاکرات میان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در حالی صورت گرفته است کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عضو برجام در جاری انجام مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های یکجانبه غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای هماهنگی هسته‌ای هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی اجتناب کرده اند آمریکا برای معامله با به اولویت‌هایی کدام ممکن است در خصوص ایران دارند، دلخور شده‌اند.

این گزارش سپس در بخش پایانی شخصی نوشت، ذکر شد‌وگوهای مستقیم همراه خود ایران تلاشی اجتناب کرده اند سوی کشورهای عربی خلیج فارس برای امتحان کردن این است با این حال تحلیلگران در مهارت آنها برای بدست آوردن به نتایجی کدام ممکن است راهی پیدا کند هر 2 طرف را راضی تنبل، تردید دارند.