گفتن 40 این سیستم مقامات برای اصلاح نظام مالی در بودجه 1401


به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، علي بهادري جهرمي روز جمعه در حساب توييتر شخصی اربعين این سیستم بودجه سال 1401 را كه به طرق مختلف در بودجه حاضر شده به نفع مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نظام اقتصادي عنوان كرد:

1. پیش سوراخ بینی ساماندهی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران شرکتهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آنها در سامانه های فعلی.

2. الزام کلیه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های دولتی به پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی دانش در سامانه های اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نحوه احراز صلاحیت مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا،

3. کاهش بدهی مقامات در سال بلند مدت همراه خود کاهش تخلیه اوراق قرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازپرداخت اوراق زودتر.

4. – پیش سوراخ بینی ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های بخش شخصی در پایان دادن سرمایه گذاری های نیمه ساخته.

5- حمایت اجتناب کرده اند صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اجتناب کرده اند طریق یارانه بار اثیری.

6. مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل دریافتی اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکاران سرمایه گذاری مستقر در استانداری را در نظر گرفته راهنمایی محل واحد تولیدی واریز نمایید.

7. تیز کردن مالیات بر خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل واحدهای ارائه دهندگان کشوری به نسبت سهم هر استان اجتناب کرده اند گروه ملت در نظر گرفته خزانه داری استان مربوطه.

8- تخصیص دارایی ها ویژه برای اجرای قوانین حمایت اجتناب کرده اند حقوق اشخاص حقیقی دارای معلولیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مقررات کودکان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده در اختیار گروه بهزیستی.

9- لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل اجتناب کرده اند صادرات داروها نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه نپخته برای جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی ناشی اجتناب کرده اند تحمیل صنایع تغییر داروها اولین به محصول.

10. کاهش مسائل گمرکی کالاهای اساسی، دارو، از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاده های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی اجتناب کرده اند 4 سهم به حداقل یک سهم.

11. پیش‌سوراخ بینی اقدامات اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی برای بسترسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات قانونی تجهیزات‌ها در راستای باور مقامات الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان دیجیتال برای کاهش مراجعات از ما.

12. امکان پذیرش پروانه دامداری، تضمین زنجیره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب های پشتیبانی شناخته شده به عنوان وثیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین تیز کردن تسهیلات بادیه نشین دریافتی اجتناب کرده اند موسسه مالی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی

13. تخصیص درصدی اجتناب کرده اند مالیات بر خوب ارزش افزوده در هر راهنمایی اطمینان حاصل شود که محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی زاغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق مسکونی واقع در محیط شهرها، تامین زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین حداقل ارائه دهندگان کلی برای ساکنان آنها.

14. گازرسانی به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای بقیه همراه خود انتخاب مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب العبور

15. پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود هدف جلوگیری اجتناب کرده اند نپخته فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خوب ارزش افزوده، پالایشگاهی همراه خود قابلیت 300 هزار بشکه در روز احداث تنبل.

14. شفافیت در تیز کردن تسهیلات بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل امکان نظارت کلی {در این} زمینه

17. تقاضا اجتناب کرده اند وزارت نفت برای اجرای ساختار های جلوگیری اجتناب کرده اند تلفات خودروهای گازسوز، تحمیل واحدهای گوگرد زدایی در پالایشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سهم میعانات گازی در خوراک پالایشگاه.

18. تطبیق ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های سکتور بار اجتناب کرده اند طریق صندوق رشد ترانسپورت

19. پیش سوراخ بینی دارایی ها تامین آب شرب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری

20. تحمیل جامعه سراسری دانش

21. اختصاص دارایی ها به صندوق سراسری مسکن برای اجرای قوانین جهش ساخت مسکن

22. تخصیص دارایی ها ویژه برای اجرای قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان

23. تسهیل در معنی حمل خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام معنی تعویض پلاک تحت وب.

24. اختصاص دارایی ها ویژه برای معامله با ناباروری

25. ماموریت وزارتخانه های ذیربط پایان دادن خوابگاه های دانشجویی همراه خود انتخاب متاهل است

24. معافیت مالیاتی (مالیات همراه خود نرخ صفر) بر درآمد تخصیص نشده نمایندگی های بورسی در صورت افزایش سرمایه

27. کاهش 5 واحد درصدی مالیات انجام برای گروه هایی کدام ممکن است درآمد سالانه آنها کمتر اجتناب کرده اند خوب میلیارد ریال است

28. کاهش ۵ درصدی مالیات انجام واحدهای تولیدی دارای پروانه استفاده

29. معافیت مالیاتی (مالیات همراه خود نرخ صفر) برای سوئیچ دارایی به صندوق سرمایه گذاری در بورس

30. لغو معافیت های مالیاتی بنگاه های معدنی

31. انتخاب واردات محصولات کشاورزی اجتناب کرده اند نمایندگی های ایرانی پرانرژی در بخش منطقه

32. اختصاص دارایی ها ویژه برای تیز کردن مطالبات گروه تامین اجتماعی

33. تیز کردن مطالبات قطعی به جمع کنندگان سرمایه گذاری های عمرانی اجتناب کرده اند محل واگذاری شبیه به سرمایه گذاری به آنها (به شرط اتمام در پایان)

34. افزایش حداقل حقوق ماهانه کارمندان مقامات به 56 میلیون ریال

35. افزایش حداقل درآمد ماهانه بازنشستگان به 50 میلیون ریال

36. افزایش قابل ملاحظه حقوق سربازان

37. 2 برابر شدن حقوق خانوار برای همسران جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه برابر شدن حقوق فرزندان متولد 1401.

38. جلوگیری اجتناب کرده اند تیز کردن حقوق بیش اجتناب کرده اند حد مقرر (حقوق های نجومی) به هر نحو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید.

39. الزام افسران اجرایی به پرونده املاک در سامانه صدا برای ایجاد اموال مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تصرف بوتلگ.

40. تلاش نمایندگی های بورسی به تیز کردن درآمد سهامداران بورسی اجتناب کرده اند طریق سامانه سجام.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر