گل آرایی محراب منور حرم رضوی


عکس گروه A،
4010320041

همزمان با دهه فضیلت، خادمان بارگاه منور هشتم امام، ورودی ها، صحن ها، رواق ها، حرم منور، آبنماها و حرم منور رضوی را با استفاده از گل ها و شاخه های درخشان و باطراوت می آرایند. عکاس: سید حمیدرضا حسینی رزمگاهی.