گمانه زنی درباره پناهگاه رئیس فدراسیون بوکس!


به گزارش ایسنا، حسین طوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران، چند روز پیش به همراه تیم ملی نوجوانان راهی اسپانیا شد تا در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲ شرکت کند.

حسین توری در 14 آذر 1395 پس از اتمام سه دهه ریاست احمد ناتیک نوری بر فدراسیون بوکس جانشین ناتیک نوری شد و پس از اتمام دوره چهار ساله ریاست خود، برای چهار سال دوم از مجمع رای اعتماد گرفت.

بوکس ایران در دوران ریاست حسین توری به مدال دانیال شهبخش اولین مدال جهانی تاریخ خود را از آن خود کرد.