یحیی گل محمدی خداحافظی کرد؟


یحیی گل محمدی خبر عجیبی را آشکار کرد.

به گزارش فرمش سه، {در این} داستان مختصر کدام ممکن است همراه خود زمینه خاکستری آشکار شده، یحیی در عبارت «خداحافظکافی است همراه خود خوب فونت عظیم هواداران تیمش را اینطور شوکه تنبل.

این ماجرا پس اجتناب کرده اند آن آشکار شد کدام ممکن است سرپرست فنی خدمه البیض به انتخاب داور مبنی بر عدم ورود شرکت کننده تیمش به حواشی تفریحی پاسخ پرخطر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورود او به پایین به صورت علنی اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او مقوا صورتی داد. .

«تاریک ترین روزهای انتخاب کردن بود؛ شرمنده، حالا یحیی همراه خود تخلیه مطلبی به ماجراهای شهرورد پاسخ نماد می داد.

چون آن است اجتناب کرده اند این ماجرا بر می آید، یحیی گل محمدی اجتناب کرده اند سمت مدیریت هنری پرسپولیس استعفا داد. او اخیرا توقف کرده بود، با این حال سرانجام توقف کرد.