۱۰ نکته‌ای کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد بازدید جنجالی به ترکیه باید بدانید


مهر: تعدادی از زمانی است کدام ممکن است بازدید شریک زندگی، خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد محمدباقر قالیباف به ترکیه موضوع نخست دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوژه برخی رسانه‌ها تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعایی {در این} باره مطرح شد مبنی بر اینکه خانوار رئیس مجلس برای گرفتن سیسمونی به ترکیه بازدید کرده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون کسب اطلاعات در مورد این ماجرا موضع‌گیری نکرده است، با این حال فرزندش الیاس قالیباف به این موضوع پاسخ نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صفحه خصوصی شخصی در دنیای آنلاین ما، نوشت: خواهرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش کاری انجام دادند کدام ممکن است حتماً غلط است. این بازدید آن هم {در این} شرایط مالی افراد یقیناً خطا است. آن‌ها برای گرفتن سیسمونی نرفته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراستی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر‌نمایی‌هایی در محتوای متنی‌های آشکار شده موجود است، با این حال به هر صورت انجام این بازدید خطایی نابخشودنی است.

وی در شکسته نشده این مطلب معرفی شده است است: این رفتار حتماً دیگری تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرام پدرم است. آنان کدام ممکن است می‌خواهند خطای فرزند را به پای پدر بنویسند، بدانند کدام ممکن است این کار اجتناب کرده اند در گذشته مورد مخالفت ایشان قرار گرفته بود، ولی متأسفانه نادیده گرفته شد. بنده به سهم خودم اجتناب کرده اند همه افراد عذرخواهی می‌کنم.

در حالی کدام ممکن است جنجال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاسازی {در این} خصوص همچنان شکسته نشده دارد، به تذکر می‌رسد باید به جای آن ظاهر شد سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرا به این ماجرا، اندازه مختلف این موضوع مورد تعیین مقدار قرار گیرد کدام ممکن است {در این} گزارش به آن است می‌پردازیم.

۱. دستور ماجرا مذموم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل حفاظت نیست

بازدید خانوار قالیباف به ترکیه در شرایط مالی حال ملت کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند افراد در وضعیت دردسرساز معیشتی به حرکت می‌برند، بی هیچ وجه قابل حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیه نیست. توقع افراد اجتناب کرده اند مسئولان ملت به طور قابل توجهی سران قوا کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است آنان خرس فشارهای از حداکثر مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی هستند، مسئولان هم در تحمل این فشارها همراه خود آنان در کنار باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد دهند کدام ممکن است برای گذر اجتناب کرده اند مشکلات مالی، امتحان شده می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا ملت هستند. اجتناب کرده اند سیاستمداران انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی، این توقع اصولاً است.

۲. امتحان شده برای تغییر ماجرا به محل اختلاف قوا

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها به جای آن آنکه روایت از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندی اجتناب کرده اند بازدید خانوار رئیس مجلس به ترکیه داشته باشند، سعی کردند به هدف شخصی یعنی تحمیل اختلاف بین مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات دامن بزنند. در یکی اجتناب کرده اند این رسانه‌ها آمده بود: بازرسی‌های ما نماد می‌دهد بالا تکل اختلاف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس خصوصاً بر اوج س toال کردن وزرای رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت مسئله بی نظیر تخلیه خبر «بازدید خانوار قالیباف به ترکیه» {بوده است}.

برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند رسانه‌ها هم همراه خود تیترهایی چون «رد پای مقامات در غائله بازدید خانوار قالیباف به ترکیه» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «وزارت داده ها مقامات رئیسی خانوار قالیباف را رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرا را لو داده»، این موضوع را عالی کردند.

ادعای این رسانه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود کدام ممکن است دومین نشست مشترک رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مقامات همراه خود رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً (یکشنبه ۲۸ فروردین ماه) برگزار شد کدام ممکن است حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آن نشست کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق مناسب همراه خود مجلس را حیاتی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری‌های مجلس استقبال می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین رو به همه وزرا صدها تأکید کرده‌ام کدام ممکن است نهایت کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت را همراه خود مجلس داشته باشند.

محمدباقر قالیباف هم در آن نشست، گفت: مجموعه جبهه انقلاب کدام ممکن است در مسند پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی قرار گرفته، محکوم به موفقیت است. متعاقباً مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه مجزا اجتناب کرده اند یکدیگر نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما یکپارچه هستیم.

۳. جنجال برای به محیط راندن منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت

بازدید مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آنان به خارج اجتناب کرده اند ملت منع قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی ندارد با این حال همراه خود وجود این، اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است بحث بازدید خانوار رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه رسانه‌ای شده است، شاهدیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانات همراه خود با کیفیت صنعتی کردن منطقه می‌خواهند شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند کدام ممکن است کسی جرأت نکند حرف نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستدل بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرا را به تعیین کنید صادقانه روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعیین کنید صادقانه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد تنبل.

در هر ماجرایی وقتی هیاهو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنجال بر منطقه غالب شود، جایی برای مباحث نسبتاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روی عدالت باقی نمی‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهایی هم کدام ممکن است بکوشند اجتناب کرده اند این زاویه به موضوع ورود کنند، هر دو صدایشان شنیده نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو طیف گسترده ای از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام برچسب‌ها را خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد هجمه قرار می‌گیرند.

۴- طرد نیروهای ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی

جریان مدعی اصلاحات در رسانه‌های شخصی، این بازدید را بهانه‌ای برای تخریب رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پرس و جو برداشتن مجلس یازدهم قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این ماجرا برای موج‌رانندگی جناحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه حساب سیاسی بهره گرفت. علاوه بر این این، رسانه‌های معاند هم کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر حربه‌ای برای تخریب نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی استفاده می‌کنند، این ماجرا را دستاویزی برای تخریب قالیباف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمرنگ کردن موفقیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهایی کدام ممکن است وی در سمت‌های مختلفی کدام ممکن است تاکنون در نظام داشته است، قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادله، تهمت‌های ناروایی را به وی نسبت دادند. این در حالی است کدام ممکن است قالیباف همراه خود کوله‌باری اجتناب کرده اند تجارب گوناگون طی 4 دهه قبلی، علی رغم برخی انتقادات بجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابجا، مدیری مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ سیستم هوشمندی، مدیران اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند شخصی را به سادگی طرد نمی‌تنبل.

۵. بهانه‌ای برای حمله به دستور نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب

رسانه‌های معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانات ضدانقلاب اجتناب کرده اند هیچ فرصتی برای حمله به دستور نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب نمی‌گذرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمانی کدام ممکن است خبر بازدید خانوار رئیس مجلس به ترکیه آشکار شد، بازو به کار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های شخصی به طور مکرر برای این موضوع ساخت محتوا کردند.

این رسانه‌ها همراه خود دروغ‌پراکنی، طیف گسترده ای از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقسام مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر را {در این} راستا ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکاپوی آن برای پرداختن به اندازه این بازدید نماد می‌دهد کدام ممکن است آنان هیچ هدفی جز تضعیف دستور نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سوراخ بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نظام جمهوری اسلامی ندارند.

۶- بی نظیر _ فرعی کردن امتیازات

مقام معظم مدیریت می‌فرمایند: «اجتناب کرده اند فروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حواشی، بجد پرهیز کنید؛ ممکن است می‌بینم متأسفانه -مال در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز هم نیست- در غالب دوران‌ها ما بیش از حد دچار حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروع بوده‌ایم. با این حال حالا همراه خود پدید برخورد کردن دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حواشی‌ای کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه این‌ها هست، اصولاً هم این فروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال این‌ها بیش از حد می‌شود؛ اجتناب کرده اند آن‌ها هرچه قابل انجام است، پرهیز کنید.»

رسانه‌ها به حدی بازدید خانوار قالیباف به ترکیه را عالی می‌کنند کدام ممکن است گویا این موضوع، مهم‌ترین مشکل ملت است. در شرایطی کدام ممکن است ملت دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مختلفی در درجه کلان دارد، نباید محیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرع، جای امتیازات بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل‌های ملت را بگیرد.

۷- عدم مطابقت خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات

طبق آموزش داده شده است الیاس قالیباف، بازدید خانوار‌اش به ترکیه خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً خانوار قالیباف خطای شخصی را پذیرفته‌اند. با این حال مشکل حائز اهمیت کدام ممکن است کمیت انتقادات به رئیس مجلس شورای اسلامی نامتعارف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خطایی کدام ممکن است خانوار‌اش مرتکب شدند، سنخیتی ندارد.

قاعدتاً باید خانوار رئیس مجلس شورای اسلامی مکان وی را درک می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط مالی حال ملت به بازدید مذکور نمی‌رفتند، با این حال جاری کدام ممکن است آنان هم به خطای شخصی اذعان کرده‌اند، این کمیت اجتناب کرده اند انتقاد کدام ممکن است در اشیا متنوع تعیین کنید تخریب به شخصی گرفته، به هیچ عنوان تناسبی همراه خود خطای صورت گرفته ندارد.

۸- اختلاف میان بدنه نیروهای ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی

برخی اجتناب کرده اند جریانات سیاسی این ماجرا را بهانه‌ای قرار دادند کدام ممکن است بین نیروهای جبهه انقلاب سوء‌ظن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تحمیل کنند. صاحبان رسانه‌هایی کدام ممکن است این هدف را دنبال می‌کردند، همراه خود تیترهایی چون «حمله پایداری به قالیباف برای اجتناب کرده اند زیر ضرب درآوردن عبدالملکی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قالیباف چوب عدم همراهی همراه خود پایداری در قالب صیانت را خورد» سعی کردند کدام ممکن است نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای انقلاب را در برابر این هم قرار دهند.

هدف این اشخاص حقیقی ساده تخریب قالیباف نیست، اما علاوه بر این آنان همراه خود دامن زدن به سوءظن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هم گسیختن اتحاد نیروهای انقلابی در جستجوی آن هستند کدام ممکن است نیروهای انقلاب را وادار کنند به جای آن تعمیر مشکلات افراد، همراه خود یکدیگر تسویه حساب کنند.

به همان اندازه الان اتحاد مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای انقلابی باعث شده است کدام ممکن است مشکلات به ارث رسیده اجتناب کرده اند مقامات روحانی به همان اندازه حدی کاهش پیدا تنبل، با این حال گویا این اقدام به مذاق برخی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانات سیاسی خوش نیامده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همدلی را هدف گرفته‌اند.

۹- تزریق ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتمادی به افراد

ورزش در عمق در فضای رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال در پاسخ به خبر بازدید خارجی خانوار رئیس مجلس حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است عده‌ای اجتناب کرده اند روی عمد این موضوع را عالی‌تر اجتناب کرده اند حالت دقیق نماد می‌دهند به همان اندازه افراد را عصبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به مسئولان بی اعتقاد کنند.

به معنای واقعی کلمه هستند، مدتی است همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سه قوه، ملت از یک راه یا دیگری اوقات فراغت رسیده کدام ممکن است این اوقات فراغت سیاسی عالی گام مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی برای رفع مشکلات افراد است، با این حال گویا عده‌ای می‌خواهند بذر ناامیدی در دل افراد بکارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} ایده ها کلی این ادراک را جا بیندازند کدام ممکن است مسئولان به در نظر گرفته شده رفع مشکلات آنان نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید به آنان اعتقاد کرد.

۱۰- حدس و گمان «ماموریت امنیتی» در محافظت افشاگری

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هم معتقدند کدام ممکن است باید عناصر تعیین داماد، خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی رئیس مجلس در فرودگاه خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکل بازرسی شود کدام ممکن است چگونه داده ها خصوصی مسافران به پوست درز پیدا کرده است. به خاص از محسوس‌تر، عده‌ای این موضوع را 9 عالی افشاگری اما علاوه بر این عالی ماموریت امنیتی می‌دانند کدام ممکن است در آن افشاگری صرفاً عالی محافظت برای پیشبرد نیازها خاص سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امنیتی است. کسب اطلاعات در مورد صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم این موضوع، حداقل فعلاً نمی‌توان همراه خود قاطعیت ابراز تذکر کرد.

از هر لحاظ این حدس و گمان قابلیت بازرسی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است تجهیزات‌های ذیربط به آن است پاسخ دهند به همان اندازه شائبه‌ای اجتناب کرده اند این منظر باقی نماند.