۸ نفر اجتناب کرده اند کارمندان اداره کل راهداری اهواز به اتهام ارتشا دستگیر شدند


صادق جعفری الشغنی، دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهواز عصر قبلی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در اهواز، گفت: در راستای کشتی همراه خود مفاسد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده گزارش دریافتی اجتناب کرده اند اداره کل دانش خوزستان متعدد اجتناب کرده اند … کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اداره راهداری شهرسازی اهواز همراه خود اخذ رشوه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مختلف، جعل اسناد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند اسناد بازیگران جهت واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی گمشده صلاحیت، موضوع به یکی اجتناب کرده اند شعب بازپرسی ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ویژه در اصل کار قرار گرفت. .

وی افزود: همراه خود انجام تحقیقات مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج)، جرایم ارتکابی صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن برخورد همراه خود متهمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن اموال دولتی به بیت المال، کیفرخواست صادر شد. برای هشت کارمند صادر شد.برخی اجتناب کرده اند دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذی نفعان نیازمند افتادگی کارگران مقامات اجتناب کرده اند سمت هایی شدند کدام ممکن است در آن تصرف می کنند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر