25 میلیون افغان در فقر زندگی می کنند


به گزارش ایرنا از پایگاه خبری طلوع نیور، این خبرگزاری می افزاید که سطح نیاز در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگویی فعالان بشردوستانه در این کشور است.

رامز الاکبروف هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت: امروز واقعیت غم انگیز این است که سطح نیازها در افغانستان بسیار فراتر از ظرفیت پاسخگویی سازمان های بشردوستانه در افغانستان است و بدون بهبود اقتصادی، سیستم بانکی کارآمد و درازمدت و تعامل پایدارتر، که اگر از نو شروع کنیم، این امر محقق نخواهد شد.»

تحلیلگران اقتصادی نیز وضعیت کنونی افغانستان را دشوار می دانند.

فهیم عباسی، تحلیلگر اقتصادی گفت: بحران بزرگ اقتصادی از سال 2019 شروع شد و تا کنون در یک فاجعه اقتصادی هستیم. از یک طرف بیکاری و اصلا پس انداز نیست و از طرف دیگر ارزش پول به شدت کاهش یافته است.

طالبان انسداد دارایی های آمریکا در افغانستان را عامل وضعیت بد اقتصادی می دانند.

عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد طالبان گفت: راه حل ما برای بهبود وضعیت اقتصادی، حمایت از صنایع داخلی و راه اندازی پروژه های اقتصادی است.

در همین حال، شورای پناهندگان ناروی نیز در گزارش خود گفته است که سطح گرسنگی در افغانستان تکان دهنده است و میلیون ها افغان از عدم همکاری طالبان و جامعه جهانی ناامید شده اند.