3 تأثیر مهم امام در نامه های روز قدس


به گزارش ایسنا، «قدس ما» نیز نوشت: در آستانه روز جهانی قدس قصد داریم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بازخورد مشاوران شخصیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران سیاسی، یکی اجتناب کرده اند ابتکارات پدر مingسس کبیر انقلاب اسلامی را بیشتر تبیین کنیم. موضوعی کدام ممکن است اهمیت آن هر سال اصولاً مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

در همین اتصال محتوای متنی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود علی مغیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) را می خوانید:

به تذکر خواهید کرد تداوم جشن روز جهانی قدس چه تاثیری بر تنظیم شرایط معادله در فلسطین دارد؟

در گذشته اجتناب کرده اند {پاسخ به} پرس و جو خواهید کرد، اجتناب کرده اند امتحان شده های خبرگزاری بیت المقدس کدام ممکن است در تمام این سال ها در امتداد طرف مبارزان فلسطینی در نبرد برای حفاظت اجتناب کرده اند بیت المقدس بوده، تحسین می کنم. امسال پس اجتناب کرده اند 2 سال وقفه {به دلیل} شیوع این ویروس شیطانی، راهپیمایی بیت المقدس حدس و گمان به در فینال جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شود. پیشرفت، پیروزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی از دوام در سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست های متنوع صهیونیست های مدعی برخورداری اجتناب کرده اند اخیر ترین سلاح های جهان در مخالفت با دستان تمیز، ایمان محکم، روحیه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده طلبی. اجتناب کرده اند فلسطینی ها در سال های فعلی غیر قابل ارزیابی است.

تأثیر ضبط فینال جمعه ماه مبارک رمضان توسط امام خمینی (ره) در روز قدس در سه محور عمومی قابل دسته‌بندی است:

اولین بُعد این نامگذاری حکیمانه اجتناب کرده اند سوی پدر مingسس انقلاب اسلامی اینجا است کدام ممکن است مردمان فلسطین پس اجتناب کرده اند شکست های متنوع اجتناب کرده اند اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی اجتناب کرده اند عقب نشینی حاکمان عرب برای حمایت اجتناب کرده اند مردمان فلسطین، همراه خود این فراخوان جهانی ، پشتیبانی برتر پیدا کرد. در حفاظت اجتناب کرده اند آرمان های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه جمع کردن اسلام به مشکل فلسطین.

به معنای واقعی کلمه هستند فلسطینی ها پس اجتناب کرده اند سال ها سکوت در گروه عرب در قبال مشکل فلسطین، همراه خود حرکت حکیم امام خمینی (ره) دریافتند کدام ممکن است تنها نیستند، به خواستار حاکمان عرب رفتار کرده اند، اما علاوه بر این در جستجوی دم مسیحایی هستند. رئیس انقلاب اسلامی اینها را در بطن امت اسلامی یافتند.

بُعد دوم این برچسب را کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند ثمرات گرانبهای ، می توان در بیداری ملت های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام اسلامی کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می بینیم کدام ممکن است هدف آنها جز نابودی اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل است. آزادسازی قدس شریف.

بعد سوم کار امام خمینی(ره) تصمیم گیری مسیر جریانات سیاسی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شریف ایران بود به همان اندازه همه بدانند کدام ممکن است مشکل فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی اشغالگران قدس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست. در راس انتخاب های شخصی قرار دارند. انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی ایران حفاظت اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد آنها همراه خود رژیم اشغالگر تنظیم نخواهد کرد.

وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام فلسطین را چگونه تعیین مقدار می کنید؟

به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است موجودیت صهیونیستی درست در این لحظه در ظریف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف ترین شرایط شخصی رفتن می برد. ساکنان سرزمین های اشغالی این آسیب پذیری را بافت کردند به همان اندازه جایی کدام ممکن است صدای صهیونیست ها را بلند کرد. حمله ها استشهادی به بچه ها فلسطینی کدام ممکن است درست در این لحظه به کرانه باختری سرایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً شاهد بودیم کدام ممکن است چگونه صهیونیست ها در مرکز تل آویو به لرزه درآمدند، نبرد های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیصال جبهه خانه رژیم برای مدیریت هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشوب. این فشار توانایی جریان های از دوام به طور قابل توجهی حزب الله لبنان، جهاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماس، ایجاد از دوام یمن کدام ممکن است مانترا بی نظیر آن همه وقت نابودی اسرائیل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد گروه های از دوام جدید در عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را افزایش می دهد. کدام ممکن است جبهه های اخیر ای را در مخالفت با رژیم دروغین صهیونیستی گشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همه سیگنال های تقوا تحریک کردن راهپیمایی نابودی صهیونیست هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارقه های این امید در دل مبارزان فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان پدیدار شد. قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند پیش اجتناب کرده اند این مظلومان حمایت کرده اند.

حدود شش سال پیش رئیس معظم انقلاب اسلامی به صراحت بر لزوم تسلیح کرانه باختری تاکید کردند. به تذکر خواهید کرد به همان اندازه چه حد این امر محقق شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا؟

عمق این مطالبه راهبردی رئیس انقلاب اسلامی پس اجتناب کرده اند شش سال درست در این لحظه به خوبی نمایان است. رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای رسانه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی رژیم صهیونیستی طی سال‌ها امتحان شده زیادی کرده‌اند به همان اندازه بین مردمان فلسطین در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه اختلاف افکنی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تفرقه برای سرکوب از دوام سوء استفاده کنند کدام ممکن است متأسفانه به همان اندازه حدودی سودآور شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات خودگردان فلسطین به این توطئه اتصال. رئیس انقلاب اسلامی همراه خود بلند مدت نگری شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این پیام نبوغ آمیز، این ذهنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ تصنعی صهیونیست ها را شکستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحمدالله درست در این لحظه شاهد ثمرات آن هستیم. بچه ها فلسطینی درست در این لحظه همراه خود این سیستم ریزی عملیات های بیانیه سوگند خورده طلبانه موفقیت آمیز اجتناب کرده اند جمله در وسط تل آویو این پیام را رساندند کدام ممکن است مردمان فلسطین متحد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه یکی هستند. علاوه بر این این، همه می دانیم کدام ممکن است غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش های از دوام در نوار غزه کشف نشده شدیدترین محاصره هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً فلسطینی ها تنها در زمان نبرد های در عمق می توانند علیه صهیونیست ها اجتناب کرده اند این قلمرو وارد حرکت شوند، با این حال وضعیت برای فلسطینیان انصافاًً مشخص است. موسسه مالی غرب. بچه ها فلسطینی در کرانه باختری {به دلیل} آزادی تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود اصولاً به مناطق صهیونیست نشین، جایگزین انجام عملیات انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند ضربه زدن به رژیم صهیونیستی در عمق استراتژیک شخصی را دارند کدام ممکن است باعث تحمیل ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس تبدیل می شود. در محافل صهیونیستی این امر روحیه روزافزون بچه ها فلسطینی را برای یکپارچه از دوام افزایش داد.

متعدد اجتناب کرده اند مشاوران بر این باورند کدام ممکن است فروپاشی رژیم صهیونیستی امری حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع بالا خواهد کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان انشالله شاهد نابودی رژیم اشغالگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدس خواهند بود. پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین بوسه مسلمانان نصیب مسلمانان تبدیل می شود. لطفا مشخصات این مورد را دلیل دهید.

چون آن است قبلاً نیز ردیابی کردیم، حمله ها استشهادی به بچه ها فلسطینی کدام ممکن است اکنون انصافاًً اجتناب کرده اند مدیریت نهادهای امنیتی رژیم خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها را به لرزه درآورده است، نبرد های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی جبهه خانه رژیم اجتناب کرده اند مدیریت آنهاست کدام ممکن است فضای در عمق ای را تحمیل می تدریجی. افزایش خانه نارضایتی، ایجاد جریان های از دوام به طور قابل توجهی حزب الله لبنان، جهاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماس کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی قابل ارزیابی همراه خود ایجاد تعدادی از سال پیش نیست، در نتیجه ایجاد گروه های از دوام جدید در عراق، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه شد کدام ممکن است باز شد. درهای آنها جبهه‌های جدید علیه رژیم بازیگران صهیونیستی.. مشکلات مالی فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌های اخلاقی در گروه صهیونیستی، همگی سیگنال‌های تسریع توسعه نابودی صهیونیست‌ها است کدام ممکن است ان‌شاءالله زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر محقق می تواند. زمان گفتن شد توسط رئیس معظم انقلاب اسلامی. نکته عکس کدام ممکن است نباید فراموش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پیروزی را نزدیک کنیم، تمایز مورد توجه قرار گرفت صهیونیست ها به بیانیه سوگند خورده فلسطینیان است. صهیونیست ها همراه خود تمام تظاهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتشان سوراخ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسی کدام ممکن است در جریان نبرد میدانی بر آنها اندود شده شده است به خوانایی نمایان است. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مسلمانان فلسطینی نبرد همراه خود صهیونیست ها را جهاد مقدس می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود همه {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توانایی ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند نابودی، به استقبال بیانیه سوگند خورده می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اهدای جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال شخصی در راه اسلام دریغ نمی کنند. به خاطر خدا این کلید پیروزی فلسطینیان اجتناب کرده اند تحریک کردن نبرد است کدام ممکن است همراه خود سنگ در مخالفت با دشمن اشغالگر جنگیدند به همان اندازه درست در این لحظه کدام ممکن است شجاعانه هر خوابی را اجتناب کرده اند توجه صاحبان باکلاس ترین سلاح های جنگی ربودند.

برخی همراه خود تحریک کردن افشای روابط رژیم‌های عربی همراه خود رژیم صهیونیستی، احتمال تضعیف از دوام هم در فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در قلمرو را مطرح کردند. با این حال درست در این لحظه می بینیم کدام ممکن است از دوام پس اجتناب کرده اند 2 سال خیانت به رژیم های عربی محکم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تر شده است. اجتناب کرده اند مکان میدونی چرا؟

هدف بی نظیر این امر اینجا است کدام ممکن است این فرآیندهای دوره ای سازی ساختگی، دولتی، غیرمحبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمحبوب هستند. یعنی این دوره ای سازی مورد تایید کشورهای قلمرو به ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی به طور عام نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده حاکمان ظالم قلمرو {برای تقویت} جایگاه شخصی به ریسمان فساد دوره ای سازی می چسبند. مردمان فلسطین به خوبی اجتناب کرده اند این امر آگاهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها اجتناب کرده اند این اقدام عصبانی شدند، اما علاوه بر این همراه خود توجه اجتناب کرده اند حمایت کشورهای قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آزاده جهان در حضور در نیازها شخصی قویتر شدند. نکته مهم {در این} روابط واهی، تصمیماتی است کدام ممکن است توانایی های جهانی به حاکمانی کدام ممکن است بقای شخصی را در گرو آن توانایی ها می دانند، دیکته می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی این حاکمان نیز می دانند کدام ممکن است تصاحب بوتلگ رژیم صهیونیستی چیزی جز شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن آنها نیست. {در میان} مردمان قرار گیرد بر این مقدمه است کدام ممکن است تحمیل این پیوندهای مصنوعی 9 تنها بر اراده مردمان فلسطین تأثیر می گذارد، اما علاوه بر این مردمان این ملت ها را به حمایت اصولاً اجتناب کرده اند مردمان فلسطین سوق خواهد داد از همراه خود گزینه ها حاکمان شخصی دیگری هستند. در امتداد طرف این موضوع، در واقع حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان عالی نیروی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی قلمرو ای اجتناب کرده اند از دوام فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواجهه همراه خود دوره ای سازی روابط در محافل قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان، تأثیر بسزایی در ارتقای روحیه مردمان فلسطین داشت. . مبارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین. در طولانی مدت به جرات می توان اظهار داشت درست در این لحظه بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس صدای فرار استخوان های رژیم صهیونیستی به گوش می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نویدبخش اشغال قدس در بلند مدت نزدیک است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر