33 فرد مبتلا عروق کرونر در ساعت شب فوت کردند / سال 94 تعیین مبتلایان جدید


به گزارش روابط کلی وزارت بهداشت، اجتناب کرده اند روز قبل از امروز به همان اندازه در این زمان 26 فروردین 1401 بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 994 فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید 19 در ملت تعیین شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 349 نفر به بیمارستان منتقل شدند.

انواع کل قربانیان به کووید-۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ نفر رسید.

متاسفانه در 24 ساعت قبلی 33 فرد مبتلا کووید19 جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 777 نفر رسید.

در 19 ولسوالی در کل ساعت شب در 19 ولسوالی هیچ مورد فوتی گزارش نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در 5 ولسوالی عالی تن جان باخته است.

استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، زنجان، سمنان، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، قزوین، بوشهر، خراسان شمالی، ایلام، مرکزی، اردبیل، یزد، کردستان، قم، همدان، البرز، خوزستان، مازندران، خراسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های گزارش شده کرمان، لرستان، کرمانشاه، گلستان عالی نابودی.

خوشبختانه به همان اندازه کنون 6938480 نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند.

1483 فرد مبتلا تحت تأثیر کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

به همان اندازه در این زمان 50 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 313 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 358 آزمایش تشخیصی کووید 19 در ملت {انجام شده} است.

در جاری حاضر 34 شهر صورتی، 69 شهر نارنجی، 291 شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 54 شهر آبی هستند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر