3500 کیلوگرم برنج بازاری خارج اجتناب کرده اند جامعه گلوله کردن در بکدشت اختراع شد


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نصرالله کیکانی همین الان پنجشنبه اظهار داشت: گشت مشترک بازرسان اتاق، بسیج اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس ایمنی باکدشت برای برخورد همراه خود تخلفات بالقوه در گلوله کردن به طور مکرر در عوامل مختلف شهر در جاری انجام است. اجتناب کرده اند کالاهای اساسی همراه خود تخلفات بالقوه برخورد قانونی تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: بازرسان اتاق سندیکا در حین انجام وظایف شخصی به تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز نامشخص خودرو نیسان پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بدست آوردن برنج ترتیب بازار اجتناب کرده اند واحدهای تجاری سودآور به تامین اجزا ساماندهی بازار دسترس در بازار شدند.

ککانی اظهار داشت: در بازرسی محموله این خودرو 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 520 کیلوگرم برنج گروه بازار هند اختراع شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود قاضی زندان دولتی شهرستان، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس ایمنی منتقل شد.

رئیس اتاق بازرگانی باکدشت اظهار داشت: واحدهای صنفی متخلف نیز {در این} پرونده تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صدور برگه ابلاغی، پرونده متخلفان برای معامله با به اصلاحات مقامات ارجاع شد.
13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 206 اتحادیه دارای پروانه صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 55 هزار نفر در بادشت مشغول به کار هستند.

بکدشت همراه خود 350 هزار نفر گروه در 25 کیلومتری جنوب شرقی تهران قرار دارد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر