4 سال تورم 40 درصدی علت بی نظیر کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تدریجی نرخ تورم / تورم است.


آیت الله سید ابراهیم رئیسی در محیط این نشست هنرمندان در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص دلیل برای تورم، اظهار داشت: 4 سال تورم بالای 40 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی نزدیک به صفر اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر تورم هستند. بلند مدت کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر می تواند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه هیچکس حق استفاده اجتناب کرده اند تورم ساختاری فعلی را برای مزیت خصوصی هر دو جمعی ندارد، افزود: مقامات در راستای اصلاح پوشش های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود تورم امتحان شده می تنبل.

رئیس جمهور اصل مهار اسب سرکش را بی نظیر ترین این سیستم معیشتی مقامات در هشت ماه قبلی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: 4 سال تورم بالای 40 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی عقب کشیدن هر دو نزدیک به صفر از نزدیک به امکانات کسب افراد آسیب وارد کرده است. ویژه به ویژه فقرا.” متعاقباً بلافاصله ترین اصل کار مقامات جلوگیری اجتناب کرده اند سیل تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای ارتقای امکانات کسب خانوارها بود.

آیت‌الله رئیسی افزود: متعهد شدن انتخاب‌های مهم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی {در این} مدت در نتیجه افزایش نرخ تورم دوازده ماهه اجتناب کرده اند حدود ۶۰ نسبت در شهریور ۱۳۰۰ به ۴۶ نسبت در اسفند ۱۳۰۰ شد؛ یعنی بیش اجتناب کرده اند ۱۳ واحد نسبت کاهش کشف شد. .

وی اظهار داشت: اقدامات مقامات به معنای عدم افزایش قیمت موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها {در این} مدت نیست.

رئیس جمهور همراه خود تاکید بر اینکه ادامه دارد سیل تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانی های آن به طور مناسب متوقف نشده است، افزود: ما در مقامات سیزدهم آرم دادیم کدام ممکن است می توانیم نرخ تورم را کاهش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله در ماه های بلند مدت کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر به همان اندازه اقتصاد سراسری کاهش پیدا تنبل. ممکن است به طور پیوسته آرام شود.» زباله های متورم کمر را قوس می تنبل.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله رئیسی شکسته نشده داد: در واقع جدا از تورم شناخته شده به عنوان مسئله ساختاری تورم، سوء استفاده هایی نیز موجود است کدام ممکن است اساساً تجهیزات های نظارتی مقامات موظف به جلوگیری اجتناب کرده اند این سوء استفاده ها هستند.

وی بر لزوم برخورد همراه خود متخلفان شناخته شده به عنوان این سیستم شدید مقامات تاکید کرد: برخی باید مراقب باشند کدام ممکن است به بهانه این تورم ساختاری، قیمت های فراتر اجتناب کرده اند واقعیت مالی را به افراد تحمیل نکنند به همان اندازه مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیات نامشروع خصوصی هر دو جمعی را تامین کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت بخشهای نظارتی.» همین جا مواظب هستند کدام ممکن است حقوق افراد تضییع نشود.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به امتحان شده نهادهای نظارتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند گرانی ها، اظهار داشت: تاکنون اقدامات رگولاتوری {در این} زمینه مثمر ثمر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اسبابک ها همراه خود این اقدامات توانسته باندهای خرس فشار افراد را تعیین تنبل. اقدامات مخرب شخصی را دسترس در بازار خنثی کنند.» {به آرامی}

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: مقامات اقدامات مؤثر را در هر 2 بخش کدام ممکن است تداوم اصلاح پوشش مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود پرهزینه فروشی است همراه خود جدیت دنبال خواهد کرد به همان اندازه بتوانیم به طور پیوسته فشار معیشت افراد عزیزمان را کاهش دهیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر