454 پناهجوی افغان دیگر از ترکیه اخراج شدند


به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ترکیه 454 شهروند افغان دیگر را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بودند شناسایی و از طریق فرودگاه مالاتیا به کشورشان بازگرداند.

بازداشت شدگان پس از دستگیری به طور موقت در بازداشتگاه مالاتیا قرار گرفتند.

این مهاجران ابتدا با رعایت تدابیر امنیتی از نقطه عودت موقت به فرودگاه منتقل شدند. آنها بعداً با حضور ژاندارمری و پلیس از فرودگاه مالاتیا به کشورشان بازگردانده شدند.

این هواپیما قرار است در فرودگاه کابل، پایتخت افغانستان فرود بیاید.

طی 3 روز گذشته، 1135 مهاجر افغان با پنج پرواز از فرودگاه مالاتیا به افغانستان بازگردانده شده اند.

اخراج پناهجویان افغان از ترکیه در حالی صورت می گیرد که این کشور مدعی پذیرش تعداد زیادی مهاجر است و برای کمک مالی به سازمان های بین المللی و اتحادیه اروپا مراجعه کرده است.

در همین راستا پیشتر سازمان عفو ​​بین الملل به مناسبت روز جهانی پناهجو گزارشی منتشر کرده بود که بحران پناهجویان افغانستان یکی از بزرگترین و طولانی ترین بحران ها در جهان است.

عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیش از 6 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر مجبور به ترک خانه‌های خود هستند، از جمله 3.5 میلیون آواره داخلی و 2.6 میلیون. پناهندگان دیگری نیز در کشورهای دیگر زندگی می کنند که مجبور به مهاجرت شده اند.

این سازمان خاطرنشان می کند که بحران انسانی در افغانستان پس از حوادث سیاسی اخیر در این کشور و به قدرت رسیدن در سال 2021 تشدید شده است.

به عنوان مثال، در این گزارش آمده است که پناهجویان افغان در برخی از کشورهای مقصد از حقوق خود بر اساس قوانین بین المللی برخوردار نیستند و با تبعیض و خشونت روبرو هستند.