5 تمرین بسیار مفید برای سالمندان


به گزارش ایسنا، افراد بالای 65 سال و افراد بالای 50 سال که مشکلات بالینی دارند، سالمندان تعریف می شوند و دو اتفاق رایج در سالمندان کاهش حجم عضلانی به دلیل افزایش سن و برون ده قلبی است.

ورزش می تواند با کاهش سرعت تحلیل عضلانی، بهبود عملکرد قلبی عروقی، بهبود سلامت روان، افزایش تراکم استخوان و کنترل بیماری های مزمن و افزایش امید به زندگی، به بهبود وضعیت فیزیکی و سلامت افراد مسن کمک کند.

سه نوع ورزش هوازی، مقاومتی و انعطاف پذیری برای سالمندان ضروری و مفید است و باید مورد توجه آنها قرار گیرد.

بر اساس این مقاله که توسط فرهاد داریانوش تهیه شده و توسط فدراسیون پزشکی ورزشی ایسنا، شدت ارائه شده است، آمده است: شدت تمرینات هوازی، مقاومتی و انعطاف پذیری برای سالمندان می تواند خفیف تا متوسط ​​باشد و باید به تدریج و بدون عجله افزایش یابد. شدت باید توسط آنها انجام شود تا فعالیت بدنی را به بهترین نحو در نظر بگیرند و بهترین عملکرد بدنی را از خود به جای بگذارند.

ورزش های با وزن بدن مانند وزنه زدن، پیاده روی، دویدن، شنا و دوچرخه سواری برای سالمندان بسیار مفید است و اگر می خواهند ورزش را در دستور کار خود قرار دهند باید به رشته های ذکر شده توجه کنند.