75 درصد از ذخایر سد تهران خالی است


تهران- مدیر اداره بهره برداری از تاسیسات آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: ظرفیت سدهای آبرسانی شهر تهران یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون مترمکعب است که تنها ۲۳ درصد آن پر آب است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد شهریاری بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 5 سد آبرسانی به استان تهران 427 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، اظهار داشت: این 5 سد آبرسانی به استان تهران 427 میلیون مترمکعب است.

مدیر اداره بهره برداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای تهران افزود: حجم آب پنج سد استان تهران نسبت به روز مشابه پارسال 90 میلیون مترمکعب کاهش یافت یعنی به 427 میلیون مترمکعب رسید. متر از 517 میلیون متر مکعب.

وی گفت: بارندگی در کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است.

شهریاری با بیان اینکه اگر بخواهیم این حجم را با شرایط عادی که معمولا در پایان سال آبی شاهد هستیم مقایسه کنیم، باید بگوییم که این اختلاف بیش از 420 میلیون متر مکعب است، گفت: ظرفیت سدهای تامین آب شهر تهران در حد است. 1.889 میلیارد متر مکعب که تنها 23 درصد آن پر از آب است.