8 خطر ضعیف مس در هیکل


به گزارش مشرق نیوز، بلعیدن بیش از حد تقویت می کند های ویتامین C ممکن است در نتیجه ضعیف مس شود. در حالی کدام ممکن است ضعیف مس غیر معمول است، برخی {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اجزا می توانند خطر ابتلا به ضعیف مس را افزایش دهند، اجتناب کرده اند جمله:

نقص ژنتیکی در متابولیسم مس

مشکلات فریب دادن

بخشها زیادی تقویت می کند ویتامین C هر دو روی (روی) بلعیدن کنید

برخی {بیماری ها} شبیه دمیلینه شدن در سیستم عصبی مرکزی، پلی نوروپاتی، میلوپاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوریت تخیل و پیش بینی

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مس در کبد ذخیره تبدیل می شود، ضعیف آن {به آرامی} در کل زمان در حال وقوع است.

روی (روی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین C.

بلعیدن بالای روی (150 میلی خوب و دنج هر دو تا حد زیادی در روز) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین C (بیش اجتناب کرده اند 1500 میلی خوب و دنج در روز) {به دلیل} رقبا همراه خود مس برای فریب دادن روده بالقوه است در نتیجه ضعیف مس شود.

علل ضعیف مس در کودکان

ضعیف مس در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادانی کدام ممکن است غیر از شیر خشک اجتناب کرده اند شیر گاو استفاده می کنند، گزارش شده است. شیر گاو تشکیل مقدار به سختی مس است. بیشتر است به کودکان زیر منصفانه سال شیر بدهید، در هر مورد دیگر می توانند اجتناب کرده اند شیر خشک استفاده کنند. شیر گاو تشکیل چرخ دنده مغذی می خواست کودک نیست.

نتایج ضعیف مس

سطوح زیرین مس ممکن است در نتیجه اشیا زیر شود: کم خونی (کم خونی)، هیپوترمی، شکستگی استخوان، استخوان های ظریف (پوکی استخوان)، اجتناب کرده اند بین درگیر شدن رنگدانه های منافذ و پوست، مشکلات تیروئید. بیماری های متابولیک می توانند بر نحوه فریب دادن ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی توسط هیکل تأثیر بگذارند.

بیماری منکس: بیماری منکس – منصفانه اختلال زمینه‌ای است کدام ممکن است بر فرآیند متابولیزه شدن مس در ذهن تأثیر عقب کشیدن می‌گذارد، کدام ممکن است می‌تواند انبساط عصب کودک نوپا را اجتناب کرده اند حدود 6 به همان اندازه 8 هفته به تاخیر بیندازد.

کودک تحت تأثیر این بیماری بالقوه {است تا} 3 سالگی اقامت نکند. تزریق زیر جلدی مس ممکن است به دوره ای سازی درجه مس خون کمک تدریجی، با این حال اینکه خواه یا نه تزریق مس ممکن است درجه مس خون را دوره ای تدریجی به نوع جهش ژنتیکی وابسته است.

منصفانه کارآزمایی علمی نماد داده است کدام ممکن است معامله با کودکان در گذشته اجتناب کرده اند بروز علائم ضعیف مس می‌تواند به افزایش توانایی‌های حرکتی ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های انطباقی، توانایی‌های بین شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل سیستم عصبی کلامی کودکان کمک تدریجی.

سایر نتایج ضعیف مس

ضعیف مس همراه خود اشیا زیر شرح داده می شود:

افزایش خطر عفونت

پوکی استخوان

ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگدانه منافذ و پوست

کم خونی، از مس به تشکیل گلبول های صورتی خون {کمک می کند}

ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی

مس فوق العاده کم هر دو بیش از حد ممکن است به احساس ذهن آسیب برساند. در بزرگسالان، نه گفتن سیستم عصبی به دلیل عدم تعادل مس تبصره شده است کدام ممکن است بالقوه است {به دلیل} ضرر در مکانیسم متابولیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​استفاده مس در ذهن باشد.

سطوح بالای مس ممکن است در نتیجه آسیب اکسیداتیو به ذهن شود. شناخته شده به عنوان مثال، در بیماری ویلسون، بخشها زیادی مس در کبد، ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر احساس های حیاتی تجمع می یابد.

ارتباط مس همراه خود بیماری آلزایمر

تجمع بخشها زیادی مس همراه خود بیماری آلزایمر شرح داده می شود. هنگامی کدام ممکن است مس به طور غیر خالص ساخته تبدیل می شود، ممکن است باعث تحمیل پلاک های آمیلوئید روی سلول عصبی شود.

تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل پلاک های آمیلوئیدی ممکن است در نتیجه بیماری آلزایمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیماری های دژنراتیو شود.

دارایی ها غذایی

بادام تشکیل مس است. مس در متعدد اجتناب کرده اند وعده های غذایی کشف شد تبدیل می شود. دارایی ها مس عبارتند اجتناب کرده اند: صدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر صدف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات مناسب. لوبیا، سیب زمینی، مخمر، سبزیجات بی تجربه برگ، کاکائو، میوه های خشک، فلفل سیاه، کلیه ها، جگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغزها شبیه بادام هندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادام.

تا حد زیادی میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات تشکیل بخشها به سختی مس هستند، با این حال مس در غلات مناسب کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به برخی اجتناب کرده اند غلات صبحانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر غذاهای غنی شده اضافه تبدیل می شود.

تقویت می کند مس

تقویت می کند های مس به راحتی در دسترس است هستند، با این حال بیشتر است ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی حیاتی را اجتناب کرده اند طریق وعده های غذایی بدست آمده کنید به همان اندازه خطر به هم مصرف کردن تعادل آنها کاهش یابد.

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی خواستن به بلعیدن تقویت می کند های مس دارند. جدا از این، چرخ دنده مغذی حال در وعده های غذایی همراه خود هم کار می کنند به همان اندازه تأثیری را تحمیل کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تأثیر مصرف کردن چرخ دنده مغذی توسط خودم چشمگیرتر است.

اکثر تقویت می کند های مولتی ویتامین تشکیل 2 میلی خوب و دنج مس هستند کدام ممکن است برای خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی است.

خطرات مس برای بهزیستی

تقویت می کند های مس می توانند همراه خود اشیا زیر تداخل داشته باشند:

قرص های ضد باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هورمون درمانی

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی شبیه آسپرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایبوپروفن

پنی‌سیلامین برای کاهش درجه مس در بیماری ویلسون استفاده می‌شود

آلوپورینول دارویی است کدام ممکن است برای معامله با نقرس استفاده تبدیل می شود

سایمتیدین هر دو تاگامت برای زخم شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری ریفلاکس شکم به مری استفاده تبدیل می شود.

تقویت می کند روی (روی)

این محصولات بالقوه است درجه مس در خون را افزایش هر دو کاهش دهند کدام ممکن است به نوبه شخصی در نتیجه عدم تعادل مس تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر