847 نفر در نبرد در اوکراین کشته شدند


به گزارش فارس، محل کار حقوق بشر گروه ملل متحد شامگاه شنبه گفتن کرد کدام ممکن است به همان اندازه 18 مارس حداقل 847 غیرنظامی در اوکراین کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1399 نفر زخمی شدند.

آژانس گروه ملل ذکر شد کدام ممکن است تا حد زیادی تلفات ناشی اجتناب کرده اند سلاح های انفجاری مشابه با گلوله باران با کیفیت صنعتی توپخانه، سیستم های موشکی تعدادی از پرتاب، حمله ها موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری {بوده است}.

به گزارش رویترز، گمان می‌رود انواع دقیق کشته‌شدگان فوق العاده تا حد زیادی باشد، از محل کار حقوق بشر گروه ملل، کدام ممکن است نیروی کار نظارتی بزرگی در اوکراین دارد، باقی مانده است نتوانسته گزارش‌هایی مبنی بر تلفات تعدادی از شهر آسیب‌دیده را تایید تنبل.

افسران کیف علاوه بر این اعلام کردن کرده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تحریک کردن تهاجم روسیه به اوکراین، 228 نفر اجتناب کرده اند جمله 4 کودک در پایتخت روسیه کشته شدند.

به گزارش رویترز، اداره شهر کیف در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است 912 نفر تولید دیگری زخمی شدند.

با این حال رویترز تاکید کرد کدام ممکن است {نمی تواند} به طور بی طرفانه انواع کشته ها را تایید تنبل.

پیش اجتناب کرده اند این، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، آمادگی شخصی را برای یکپارچه مذاکرات صلح همراه خود روسیه گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات سوئیس خواست به همان اندازه اموال ساکنان روس {در این} ملت را مصادره تنبل.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر