پس از اینکه عزیز ادعا کرد که به زبان تامیل “توهین” می کند، Rare برای مدت کوتاهی از دیوان راکیات حذف شد. [NSTTV]

کوالالامپور: نماینده مخالف RSN Rare (PH-Zelutong) امروز برای مدت کوتاهی از دیوان راکیت اخراج شد. او پس از اینکه بارها از داتوک سری عبدالعزیز رحیم (BN-Bowling) خواست که از “اهانت” …