# فنی: کد تقلب

با افزایش محبوبیت کدهای QR ، هکرها از آنها برای نفوذ به دستگاه های مصرف کننده استفاده کرده اند. QR Code – آنها را دوست داشته باشید یا از آنها …