ماکروها و ظروفبنابراین فرض کنید شما فردی دارید که برای حفظ نیاز به 1000 کالری در روز دارد. اگر تمام کالری ها را به طور همزمان بخورند ، همانطور که بدن واکنش نشان می دهد ، اگر غذا عمدتاً شامل پروتئین (بیش از 50)) در مقابل عمدتا کربوهیدرات (بیش از 50)) یا عمدتا چربی (بیش از 50)) باشد ، سپس ذخیره چربی / پاسخ انسولین تغییر می کند؟ من فکر می کنم این به نوع کربوهیدرات ها نیز بستگی دارد.

ثبت شده / u / kuntycouture
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *